Kullanım Koşulları

Soyak Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’ nin (bundan böyle “Soyak” olarak anılacaktır) www.soyak.com.tr alan adı altında yayın yapan internet sitesini (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Web Sitesinin ve sitedeki tüm materyallerin sahibi Soyak olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Soyak’ a aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Web Sitesine erişerek ve Web Sitesini kullanarak Kullanım Koşullarını kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olursunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde Web Sitesi’ni kullanmaktan vazgeçiniz.

Web Sitesinin içeriğinde de yer alan tüm bilgiler, grafik, logo, resimler, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan tüm linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur; bu nedenle endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı telif ve her türlü haklar dahil olmak üzere Soyak’a aittir.

Soyak Web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için makul olan tüm gayreti göstermiştir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir.

Ayrıca, Kullanım Koşullarını da Soyak dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklik, tadil edilen Kullanım Koşullarının Web Sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla, Web Sitesine erişmeye veya Web Sitesini kullanmaya devam ederek tadil edilen Kullanım Koşullarını da kabul etmiş sayılırsınız. Web Sitesinde yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi; revizede gecikme, Web Sitesinde olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten ötürü Soyak hiç bir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması, belirtilen hususlar aksine Soyak’ı hiçbir şekilde yükümlülük altına sokmaz.

Bu Web Sitesini veya bu Web Sitesindeki herhangi bir malzeme, bilgi, fikir veya öneriyi kullanmanızdan kaynaklanacak her tür sorumluluk tarafınıza ait olacaktır. Bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Yukarıda sayılan unsurların Soyak’ın Tic. A.Ş ‘nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.

Soyak Web Sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Web Sitesinin yayınlanması, hiç bir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu sitede kullanılan bazı ifadeler ileriye dönük olarak hazırlanmış olabileceğinden çeşitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. Muhtelif nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir şekilde farklı olabilir. Web Sitesinde yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tarafınıza aittir.

Web Sitesinden bağlantı verilen internet sitelerinde Soyak’ ın hiçbir kontrolü bulunmadığından Soyak sorumlu olmayacak, bu bağlantılardan herhangi biri kullanıldığında Web Sitemizin kullanım koşulları geçerli olmayacaktır. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz.

Web sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan Soyak sorumlu tutulamaz.

Web Sitesini sadece Kullanım Koşullarına uygun olarak ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları tarafından izin verilen amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz. Web Sitesinin Kullanım Koşulları ile yasalara aykırı olarak kullanımı dolayısı ile Soyak’ ın ve/veya üçüncü kişilerin uğramış olduğu ve/veya uğrayacağı her tür zarar ve ziyanı tazmin etmeyi itirazsız kabul etmektesiniz. Bu durumun ortaya çıkması halinde, Soyak üyeliğinizi derhal iptal etme, gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir.

Bu Kullanım Koşullarından, Web Sitesini veya Web Sitesinde bulunan ya da Web Sitesinden indirilen/erişilen içerikleri kullanmaktan ve bunlardan doğan veya bunlarla bağlantılı ihtilaflar veya hak taleplerinde, Türkçe Kullanım Koşulları metni esas alınacak olup Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Bu tür ihtilaf ve hak taleplerinde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.