SOYAK MAVİŞEHİR OPTİMUS DAİRE PLANLARI

Soyak Optimus First Şubat 2015, Soyak Optimus Gold Mart 2015 tarihinde LEED BD+C: New Construction v3 sertifikasını Gold seviyesinden almaya hak kazanmıştır.

Yeşil Bina Nedir?
Sürdürülebilir bina olarak da bilinen yeşil binalar, tasarımda, inşaatta, işletmede çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, enerjiyi ve suyu daha az harcayan, kaynakları ve malzemeleri daha verimli kullanan binalardır.

Neden Yeşil Bina?
Dünyada binalar enerji tüketiminin %30’undan, elektrik tüketiminin ise %60’ından sorumludur. Benzer şekilde binalar su tüketimi ve atık üretminin de en büyük sorumlusudur. Binalar ayrıca doğal habitatlara ve dolayısıyla biyoçeşitliliğe de zarar vermektedir.

Yeşil bina uygulamaları, tasarımdan itibaren inşaatın sonuna kadar hatta işletmede süresince yüksek performansıyla, binaların çevreye verdikleri negatif etkileri azaltmak ve elimine etmeye çalışır. Çevresel etkilerin azalmasına artı olarak ayrıca binada, işletme masrafları azalır, binanın değeri artar, içinde yaşayan/çalışan kişilerin sağlığı, konforu ve verimliliği artar, binanın ömrü uzar.

Daha fazla bilgi için: www.usgbc.org

LEED® NEDİR?
Leadership in Environmental and Enerji Design (LEED®) binaların çevresel performansını değerlendiren bir derecelendirme sistemidir. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Amerika Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından yönetilmektedir.

LEED Yeşil Bina Puanlama Sistemi gönüllü, konsensüse dayalı ve stratejisini pazardan elde ettiği bilgilere ve bulgulara göre oluşturan bir sistemdir. Bu sistem halihazırda var olan ve kanıtlanmış teknolojilere dayalı olarak, bir binayı tasarımında, inşasında ve kullanım aşamasında yeşil bir bina yapacak belirli bir standart sağlayıp tüm bir binanın yaşam döngüsü boyunca ortaya koyduğu çevresel performansını değerlendirir.

LEED sisteminin değişik bina tiplerine uygun, halen yürürlükte ve geliştirilmekte olan değişik kategorileri vardır. Bunlar şöyledir;
Yeni Binalar (New Construction)

Çekirdek ve Kabuk (Core & Shell)

İç Mekanlar (Commercial Interiors)

Okullar (Schools)

Varolan Binalar: Operasyon ve Bakım (Existing Buildings: Operation & Maintenance)

Müstakil Evler (Homes )

Hastane ve Klinikler (Healthcare)

Mağazalar (Retail)

Mahalleler (Neighbourhood Development )

LEED sistemi, binaları aşağıdaki 7 alt başlık altında inceleyip değerlendirir:
Sürdürülebilir Araziler,

Su Kullanımında Etkinlik,

Enerji ve Atmosfer,

Malzeme ve Kaynaklar,

İç Yaşam Kalitesi

İnovasyon

Bölgesel Öncelik

Proje yukarıdaki alt başlıklarda topladığı puanlara göre sertifika seviyeleri şöyledir:
Sertifikalı: 40-49 puan

Gümüş: 50-59 puan

Altın: 60-79 puan

Platin: 80-110 puan

Daha fazla bilgi için: www.usgbc.org

SOYAK OPTİMUS’taTasarım ve Üretimde Dikkat Edilen Yeşil Kriterler
Sürdürülebilir Arazi:
Binanın yapımı için yeşil alan ya da gelişmemiş bir arazi yapılaşmaya açılmamıştır.

Otomobil kullanımını azaltmak için market, avm, otobus, metro gibi imkanlara yakın bir proje geliştirilmiştir.

Konut kullanıcı sayısının %15’i kadar bisiklet park alanı ayrılmıştır. Bisiklet park alanları uluslararası standartlara uygun olarak bloklara en fazla 182 m uzakta olacak şekilde yerleştirilmiştir.

Düşük emisyonlu veya alternatif yakıtlı araçlar ile servis araçları/ uzun araçlar/ carpool için girişe yakın öncelikli park alanları ayrılmıştır

Elektrikli araç şarj istasyonları yapılmıştır.

Arsa alanının %20’sinden fazlası yeşil alan olarak düzenlenmiştir.

Yeşil teras çatılar düzenlenmiştir.

Yeşil alanların arttılması ve sert zeminlerde geçirimli kaplama malzemelerinin kullanımı ile yağışlardan şebekeye giden su miktarı azaltılmıştır.

Aşırı ısınmayı ve ısı adası etkisini azaltmak için sert zemin ve çatı kaplama malzemesi olarak SRI değeri (güneş yansıtıcılık endeksi) malzemeler kullanılmıştır.

Su Verimliliği:
Yerel ve adapte olmuş az su tüketen bitkiler kullanılmıştır. Çok su tüketen kültür çim bitkisi kullanılmamıştır. Yerine doğal, su ihtiyacı olmayan İzmir kır çimi kullanılmıştır.

Yeşil alanlar için verimli sulama sistemleri seçilmiştir.

Uluslararası standartlara göre daha verimli su armatürlerinin kullanımı ile yaklaşık %30 su tasarrufludur.

Yağmur suları toplanarak yeşil alanların sulamasında kullanılmaktadır.

Enerji ve Atmosfer:
Isı yalıtımı kriterleri TS 825 Isı Yalıtım Standardı üzerinde, uluslararası ısı yalıtım standartlarına (ASHRAE) göre belirlenmiştir.

Enerji verimli Isıcam Konfor cam kullanılmıştır.

Cam/cephe oranı her bir yön için (kuzey, güney, batı, doğu) uluslararası üst değer olan %40’tan küçüktür. Cam yüzeylerden oluşan ısı kayıpları azaltılmıştır.

Bina iç ısı dengesinin değişmemesi ve ısı kaybının oluşmaması dolayısıyla enerji tüketiminin azaltılması için tüm bloklarda, blok girişlerinde rüzgarlık yer almaktadır.

Binadaki elektrik ve mekanik (hidrofor, pompalar, duvar tipi yoğuşmalı kazan sistemi vb.) tüm sistem ve ekipmanlar enerji verimlidir.

Bina BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ kapsamında B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahiptir.

Uluslararası Enerji Verimliliği Standardı olan ASHRAE 90.1 e göre tasarlanmış bir baz binaya oranla yaklaşık % 20 daha verimlidir.

Akkor flaman ampul, halide ve halojen lambalar gibi, enerji tüketimi yüksek olan lambalar kullanılmamış, verimli aydınlatma armatürleri kullanılmıştır. Tasarruf amaçlı aydınlatma kontrolü sağlamak üzere, salonlarda dimmerli aydınlatma, blok kat hollerinde ise hareket dedektörü yer almaktadır. Dış aydınlatma armatürleri zaman ayarlıdır.

Hem ortak alanlar hem de daireler için ayrı ayrı takip edebilen enerji ölçümleme ve alt sayaç sistemi kurulmuştur. Enerji tüketen ana sistemler (sıcak su, soğuk su, ısıtma), sıcak su sayacı, soğuk su sayacı ve kalorimetre ile her bir daire için ayrı ayrı ölçülebilmektedir.

Malzeme ve Kaynaklar:
Bina kullanımı sırasında ortaya çıkan geri dönüştürülebilir atıklar için kat hollerine atık toplama kutuları yerleştirilmiştir. Toplanan geri dönüştürülebilir atıklar düzenli olarak geri dönüşüme gönderilmektedir.

Projenin inşaatı sırasında çıkan karton, metal, plastik, cam, paletler, iskeleler vb. inşaat atıkları geri dönüşüme ve yeniden kullanıma gönderilmiştir.

Projede kullanılan parkeler uluslararası FSC (Forest Stewardship Council – Orman Yönetim Konseyi) sertifikasına sahiptir ve sürdürülebilir ormanlardan sağlanmıştır.

Projesine uygun olarak kullanılan malzemelerde hem geri dönüşümlü hem de geri dönüşümlü içeriğe sahip malzemeler kullanılarak, katı atıkların azaltılması sağlanmış ve dolaylı olarak doğaya zararları azaltılmıştır.

Ulaşım/taşımacılık kaynaklı emisyon salımlarını en aza indirmek ve yerel ekonomiyi desteklemek adına inşaat malzemelerinin birçoğu 800 km’lik bir çap içerisinde üretilen ve hammaddesi çıkarılan ürünlerden seçilmiştir.

İç Mekan Yaşam Kalitesi:
Dairelerde, diğer dairelere ve ortak alanlara hava sızıntısı olmaması için hava sızıntısına neden olabilecek tüm boşluklar kapatılarak iç mekana taze hava verilerek basınçlandırılarak test yapılmıştır. Bu test sonucunda konut ve ortak mahaller arasında sigara dumanı geçişi olmadığı görülmüştür.

Uluslararası standartların doğal havalandırma kriterlerine uyularak iç daire içlerinin yeterince doğal hava almasını sağlayacak şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir.

Uluslararası standartların günışığı kriterine uygun olarak daireler günışığından maksimum yararlananacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Uluslararası standartların görüş alanı kriterine uygun olarak yaşam alanlarının %90’nında pencerelerden dışarısı görülebilecek şekildedir.

İç mekan yaşam kalitesine katkı sağlamak ve enerji tasarrufu amacıyla, sıcaklık kontrolü için proje genelinde ve her odada radyatörlere termostatik vana takılmıştır. Tüm dairelerde bütün aydınlatmalar on/off anahtar ile kontrol edilmekte, salonlarda ise dimmer bulunmaktadır. Ortak alanlarda ise hareket detektörü ile aydınlatma kontrolü sağlanmaktadır.

Solunum yolu ile insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen yapı kimyasalları kullanılmıştır. Tüm yapı kimyasallarında düşük VOC (uçucu organik bileşik) oranı olanlar seçilmiştir.