Çevre

Sosyal sorumluluğu kurum kültürünün bir parçası olarak konumlandıran Soyak, çalışmalarını planlarken, süreklilik ilkesini ön planda tutmakta, sosyal sorumluluğun sürdürülebilir projelerden oluşmasının, geleceğe yönelik sağlanacak fayda açısından önemli olduğuna inanmaktadır.

Soyak, çalışmalarında bu yaklaşımı temel almakta ve toplumsal projelerinde sürdürülebilir çevre konusuna odaklanmaktadır.

Geleceğe Bir Damla Sakla / Projenin Kapsamı ve Amacı:

Soyak; 2007 yılında İzmir’de başlattığı “Geleceğe Bir Damla Sakla” sosyal sorumluluk projesini, 2008 yılında İstanbul’a taşımış ve toplam 33 okula yayılımını sağlayarak, çalışmalarını tamamlamıştır.

Yeryüzündeki yaşamın devamlılığını sağlayan ve hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz Su’yun tasarruflu kullanılarak gelecek nesillerin susuzluk tehlikesiyle karşılaşmasını önlemek ve sorumluluk sahibi bir neslin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan projenin çıkış noktası, öncelikle gençlerin bilinçlendirilmesini ve bu bilincin özellikle eğitim alanından başlayarak topluma yayılmasını sağlamaktır.

Soyak, bu proje ile ülkemizi ve dünyamızı tehdit eden küresel ısınma kapsamında aşırı su tüketimine karşı önlem alma yolunda üzerine düşen görevi yerine getirmekte ve her bireyi bu konuda duyarlı davranmaya davet etmektedir.

Geleceğe Bir Damla Sakla / 2007 Yılı Projenin Uygulanması:

Soyak, “Geleceğe Bir Damla Sakla” projesinde Çiğli Rotary Kulübü ile işbirliği yaparak, 2007 yılı içerisinde İzmir’deki 15 devlet okulunun su tüketim kanallarını tasarruf sağlayacak şekilde yenilemiştir.

Projenin uygulamaya alındığı okullarda, Soyak ve Çiğli Rotary yetkililerinin katıldığı bilinçlendirme toplantıları yapılmıştır. Su tasarrufu ölçümleme çalışmaları halen devam etmektedir. Buna göre okulların malzeme değişimi yapılmadan önceki ve sonraki su tüketim miktarları hesaplanmakta ve karşılaştırılmaktadır. Böylece tasarurruf miktarları ortaya çıkarılmaktadır.

Proje kapsamına alınan tüm okullar arasında “Geleceğe Bir Damla Sakla” resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmiş, yeni neslin düşünsel olarak da tasarruf bilincine sahip olmaları amaçlanmıştır.

Soyak, projenin kendi kurumu içerisinde de yayılımını sağlamış, bu kapsamda binalarındaki ortak kullanıma açık su tüketim kanallarını yenileyerek, sensörlü tipleri ile değiştirmiştir. Soyak çalışanları, su tasarrufu konusunda bilinçlendirilirken, çalışanların çocuklarına yönelik olarak da “Geleceğe Bir Damla Sakla” resim yarışmaları düzenlenmiş ve dereceye girenlerin resimleri yıllık olarak hazırlanan takvimlerde kullanılmıştır. Kurum içine yönelik aylık olarak çıkartılan e-bültenlerde tasarrufa yönelik mesajlar verilmeye devam edilmektedir.

Geleceğe Bir Damla Sakla / 2008 Yılı Projenin Uygulanması:

İzmir’deki ölçümleme çalışmaları devam ederken, proje 2008 yılında Bostancı ve Karaköy Rotary Kulüpleri işbirliğinde İstanbul’a taşınmış ve toplam 18 devlet okulunda da aynı uygulamalar yapılmıştır. Suyun bilinçli kullanılmasına yönelik eğitimler de düzenlenmiş, projenin etkinliği artırılmaya çalışılmıştır.

2009 senesinde İstanbul’da belirlenen bu okullar kapsamında da resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Tasarrufa yönelik mesajlar; kurum kataloğu, dönemsel çıkartılan kurumsal dergi, satış ofisleri, sponsorluk çalışmaları kapsamında destek verilen mecralar vasıtasıyla da topluma yönelik vermeye devam edilmektedir.

Su kullanım alışkanlıklarında küçük değişiklikler yaparak elde edilen tasarrufun yaşamın sürekliliği içindeki önemini vurgulamak ve projenin sanal ortamda da toplumun farklı kesimlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla, 2008’de Facebook’ta “Soyak 1. Sanal Barajı” uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulamanın hedefi olarak sanal ortamda 2 milyon ton su tasarrufu sağlayacak bilinci, kullanıcılar arasında yaygınlaştırmak olarak belirlenmiştir.

Geleceğe Bir Damla Sakla / Proje Sonuçları:

Toplam 2 yıllık uygulamaların ardından bugün Geleceğe Bir Damla Sakla projesi İzmir ve İstanbul’da 33 okulda hayata geçmiştir. Bundan sonraki süreçte okulların tasarruf miktarlarının belirlenmesine devam edilerek, hem kamuoyu, hem okul yöneticileri, hem öğrenciler, hem de veliler bu konuda bilgilendirilecektir.

İzmir’deki ölçümlemeler neticesinde; yaklaşık 1 yılda 850 bin ton su tasarrufu yapıldığı ve bu miktarın her geçen gün daha da arttığı gözlemlenmiştir. Proje kapsamında belirlenen toplam su tasarrufuna %30 katkı sağlamak hedefi, 2008 yılındaki ilk ölçümlemelere göre % 15 aşılarak %45 seviyelerine ulaşmıştır. Proje kapsamında, toplam 225 kişinin dahil olduğu çalışmalarda, 30.000 adamsaatlik çaba harcanmış, 7.500 adet malzeme değişimi gerçekleştirilmiştir.

Toplam 100.000 kişiye ulaşılan projede susuzluk konusunda önemli bir farkındalık yaratılmış ve sürdürülebilir yaşam anlayışı içerisinde gelecek nesilllerin haklarının şimdiden korunması yönünde önemli bir adım atılmıştır.

Yaklaşık 1 ay içinde www.soyak.com.tr adresinden de girilebilen Facebook “Soyak 1. Sanal Barajı” uygulamasına üye olan 4.500 kullanıcı tarafından, toplam 182.000 ton su tasarrufu sağlanmıştır. Bu sayede Facebook “Soyak 1. Sanal Barajı” % 5,4 oranında doluluğa ulaşmıştır.

Geleceğe Bir Damla Sakla / İzmir’de Proje Kapsamına Alınan Okullar:

İMKB Atakent Endüstri Meslek Lisesi (K.Çekmece)
Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Lisesi (K.Çekmece)
Gazi Anadolu Lisesi (K.Çekmece)
İsmet Aktar Endüstri Meslek Lisesi (K.Çekmece)
Zehra Mustafa Dalgıç Ticaret Meslek Lisesi (K.Çekmece)
Burak Bora Anadolu Lisesi (Kartal)
Hacı Hafize Bayraktar Lisesi (Kartal)
Göztepe Yılmaz Soyak İlköğretim Okulu
Yenişehir Erkut Soyak Lisesi
Vali Erol Çakır Lisesi
Süleyman Demirel Lisesi
Naime Tömek Ticaret Meslek Lisesi
Karşıyaka Lisesi
Karşıyaka Anadolu Lisesi
Gazi Lisesi
Çiğli Rotary Tic. Mes. Lisesi
Atakent Anadolu Lisesi
Behçet Uz Anadolu Lisesi
Gazeteci Çetin Altan Anadolu Teknik Lisesi
Gümüşpala Anadolu Lisesi
Karşıyaka And.Mes.Kız Mes.Lis.
Mehmet Ali Lahur Tic. Meslek Lisesi
Necip Demir Tic.ve And.Mes.Lis.
Şehit Ali Karaoğlan Lisesi
Geleceğe Bir Damla Sakla / İstanbul’da Proje Kapsamına Alınan Okullar:
Yenişehir Bilge Soyak İlköğretim Okulu
Kartal Yakacık Lisesi (Kartal)
DISK Anadolu Tekstil Meslek Lisesi (Kartal)
Süleyman Demirel Lisesi (Kartal)
Kadriye Moroğlu Lisesi (K.Çekmece)
İMKB Halkalı Meslek Lisesi (K.Çekmece)
Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi (K.Çekmece)
Halkalı Ticaret Meslek Lisesi (K.Çekmece)
Sabahattin Zaim Lisesi (K.Çekmece)

Akıllı Yıldızlar / Projenin Amacı:

Enerjiye duyulan ihtiyaç her geçen gün arttığı halde, geleneksel enerji kaynaklarının sınırlı olması ve beraberinde iklim değişikliği gibi sorunları getirmesi, hem enerjinin tasarruflu kullanılması, hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi konusunda adımlar atılmasını gerektirmektedir. Akıllı Yıldızlar projesi, proje ortaklarıyla birlikte belirlenen okullardaki öğrencilerde enerji tasarrufu konusunda farkındalığı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Akıllı Yıldızlar / Projenin Uygulanması:

Akıllı Yıldızlar Enerji Tasarrufu Sosyal Sorumluluk Projesi 2014-2016 yılları arasında İstanbul ve İzmir’de 33 devlet okulunda hayata geçirilecektir. Proje ortakları arasında İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile Bilgi Üniversitesi’nin yer aldığı Akıllı Yıldızlar Enerji Tasarrufu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’nin amacı 4. sınıflarda Fen ve Teknoloji ders müfredatına paralel olarak işlenecek konularla ilkokul öğrencilerinde, bu öğrencilerin öğretmen ve velilerinde enerji tasarrufu, enerjinin verimli kullanımı ve sürdürülebilir yaşam için önemi konularda farkındalık yaratmaktır.

Akıllı Yıldızlar Enerji Tasarrufu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’nde 250 öğretmen 4000 saat boyunca bilgilenip enerji öğretmeni olarak görev alacaktır. Akıllı Yıldızlar projemizle aynı zamanda 10.000 veliye toplamda 20.000 saat seminer verilecektir. Projenin gerçekleşeceği okullarda öğrenim gören toplam 45.000 öğrenci de farklı zaman dilimlerinde enerji şenliklerine katılması planlanmaktadır. Akıllı Yıldızlar’ın web içerikleriyle de tüm Türkiye’de toplamda yaklaşık 50.000 öğrenciye ulaşarak, proje sonunda 150.000 saatlik bilinçlendirme hedeflenmektedir.

Proje, aynı adı taşıyan web sitesi (www.akilliyildizlar.com) vasıtasıyla tüm Türkiye’deki çocuklara enerji tasarrufu ve sürdürülebilir yaşamın önemini aktaran mesajlarla da ulaşacaktır. Bu sitedeki içeriklerden tüm Türkiye’deki öğretmenler, öğrenciler ve veliler yararlanabildiği gibi sitede aynı zamanda çocuklar için hazırlanan bir oyuna da yer verilecektir.

Akıllı Yıldızlar / Projenin ilk sonuçları:

Projede İstanbul Başakşehir ve Küçükçekmece’de hayata geçirilen 10 okulda; 150 öğretmene, yaklaşık 16.000 öğrenci ve 4000 veliye erişilmiştir. Projenin ilk dönem sonuçlarına göre enerji günleri dahil olmak üzere toplamda 48.000 saatlik bilinçlendirme gerçekleştirilmiştir.

Projenin ilk ayağında 750 öğrenciyle anket gerçekleştirilmiştir. Projenin öğrenci eğitimlerinde, yapılan ön test ve son test değerlendirme sonuçlarına göre, öğrencilerin son testte önermelere verdikleri cevapların doğruluk düzeyinin %16 arttığı görülmüştür. Son testte doğru cevap verme oranı en çok artan önermeler sırasıyla;

Enerji kaybolmaz, sadece biçim değiştirir.
Güneş ve rüzgâr gibi doğal olarak tekrar oluşan enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
Evde kaloriferlerin üzerine bırakılan havlular, ısınma için daha fazla enerji harcanmasına neden olur.
Bunun yanı sıra yeşil bina hakkındaki önermede de ön test ve sonrasında önemli bir değişim olmuştur. “Yeşil bina yeşile boyalı binadır” önermesinin yanlış olduğunu belirten öğrenci sayısında %40’lık bir artış olması, bu konuda daha küçük yaşta bir bilinç oluştuğunu bize göstermektedir.