Kültür

Sosyal sorumluluk bilinciyle bir çok alanda önemli katkılarda bulunan Soyak, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Soyak Yayınları adı altında değerli bir kitapları da Türkçe’ye kazandırmaktadır.

Şirketler İçin Yeşil Karne

Yazar : Patricia Pulliam Phillips, Jack J. Phillips

Baskı Tarihi : Ağustos 2011

ISBN :

Alanında uzman isimler Patti ve JackPhillips’in kaleme aldığı “GreenScorecard”ın Türkçe çevirisi “Yeşil Karne”, çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelecek için gerçekleştirilen çalışmalara değerli bir kaynak olma niteliğinde olup, çevreye duyarlı şirketlere yeşil yatırımlarının geri dönüşümünü doğru analiz edebilmeleri için önemli ipuçları veriyor. ROI Enstitüsü CEO’su PattiPhillips ve ROI Enstitüsü Başkanı JackPhillips’in yılların birikimiyle, patentine sahip oldukları ‘yatırımın geri dönüşümü’ metodolojisini formüllere döktüğü kitap; bilimsel bir yaklaşıma dayanan ölçüm sistemiyle şirketlerin sürdürülebilirlik anlayışının finansal katma değerini ve çevreye yaptıkları yatırımın geri dönüşünü kolayca ölçümlemelerini sağlıyor.

Tarihin Aynasında İstanbul Hayatı

Yazar : Alpay Kabacalı

Baskı Tarihi : 

ISBN : 

Soyak Yayınları bünyesinde destek verilerek çıkarılan bu değerli kitapta, eski İstanbul’a dair; mekanlardan günlük yaşama, toplum profilinden giyim kuşama, saray hayatından bayram ve eğlencelere kadar pek çok bilgiyi görsel zenginlikle birlikte bulacak, tarihin aynasındaki İstanbul’da keyifli bir yolculuğa çıkacaksınız.

Araştırmacı-yazar Alpay Kabacalı’nın tarihe tanıklık etmiş kişiler, gazeteciler, tarih yazarları, araştırmacılar gibi bilir kişilerin vermiş olduğu bilgilerle derlediği kitap, eski İstanbul’u tüm renkleriyle ve akıcı bir anlatımla gün ışığına çıkarıyor.

Gelenekten Geleceğe Anadolu’da Yaşama Kültürü

Yazar : Metin Sözen

Baskı Tarihi : 

ISBN : 

Türkiye’deki doğa, tarih ve kültür üçgeninden geçerek günümüze ulaşmayı başaran bir çok eseri içinde barındıran kitap, görselliği ve ayrıntı zenginliği ile yoğun bir çabanın ürünü olarak dikkat çekmektedir. “Gelenekten Geleceğe Anadolu’da Yaşama Kültürü” kitabı, ilk çağlardan bu yana Anadolu’daki yer etmiş farklı kültürlerin günümüze kadar ulaşmasını sağlayan önemli bir başvuru kaynağı olma özelliğini taşımaktadır.

Prof. Dr. Metin Sözen, ” Yaşama kültürümüzün biraz olsun korunabilmiş özgün ortamlarından örnekler içeren görsel ağırlıklı bu yayın, doğal tarihsel-kültürel mirasın yaşatılması yolunda, ev-sokak-kent-havza-bölge ölçeğinde aralıksız sürdürülen çabalara ilgiyi yoğunlaştırmayı, doğa-insan-kültür arasındaki ilişkiye süreklilik sağlamayı hedeflemektedir” sözleriyle “Anadolu’da Yaşam Kültürü’nü” özetlemektedir.

Etik Zeka

Yazar : Doug Lennick – Fred Kiel, Ph. D.

Baskı Tarihi : 2008

ISBN : 

“Etik Zeka” Dünyaca ünlü 78 yöneticinin liderlik konusundaki görüş ve önerilerini içeriyor.

Doug Lennick ve Dr. Fried Kiel tarafından yazılan “Moral Intelligence” isimli kitap, “Etik Zeka” adıyla Soyak Yayınları tarafından yayımlandı. 31 CEO ve 47 üst düzey yönetici ile yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan kitapta, iş ahlakı, etik kurallar ve bunların organizasyonlarda uygulamaları hakkında öneriler yer alıyor. Kitapta “Etik Zeka”, evrensel ilkelerin, öğretilerin değerlerimize, amaçlarımıza ve hareketlerimize nasıl uygulanması gerektiğine karar vermemize yarayan akli kapasite olarak tanımlanıyor. Liderlerin etik ve duygusal zekalarını nasıl kullanmaları gerektiğine dair örnekler ve açıklamaların bulunduğu kitapta ayrıca, okuyucuların da kendi etik zekalarını değerlendirmeleri için alıştırmalara yer veriliyor.

Topyekün Mükemmelleşme Sürecinde İnsan Kaynakları ve Kalite

Yazar : Haldun Ersen

Baskı Tarihi : Temmuz 2003, 2.Baskı

ISBN : 975-92234-0-6

Bu baskı Soyak A.Ş.’nin desteğiyle yayınlanmıştır.

21.yy’da, değişimin de ivmesiyle gelişen trendler ve yeni ekonomi bizleri arayışlara sürüklemektedir. Dünya ülkelerinin ve kurumlarının küresel pazarlarda rakiplerine göre farklılık yaratarak ayakta kalma istekleri, değişimi ve kurumsallaşmayı beraberinde getirmiştir. Bu süreç aynı zamanda kurumların çağdaş yönetim tekniklerini benimseyerek kendilerini geliştirme ihtiyacı duymalarını sağlamaktadır.

Farklılık yaratarak rakiplere göre üstünlük sağlama anlayışı, kurumların insan faktörünü ön plana alarak, üst yönetim stratejilerini, insan kaynakları ve kalite çıktılarını bütünsel bir şekilde ele almalarından geçmektedir. Kurumlar, toplam kalite yönetim felsefesi altında; iç ve dış müşteri odaklı, takımdaşlık felsefesini benimsemiş, ortak amaç ve hedeflere odaklanmış ve en önemlisi performans kriterlerinin ölçülebilir ve değerlendirilebilir olmasını beklemektedir. Bu beklenti kurumların insan kaynakları ve kalite politikası ile, süreçlere dayalı hedeflerle yönetimi gerçekleştirme isteklerinden kaynaklanmaktadır.

Bu kitabımızda, topyekün mükemmelleşme sürecinde insan kaynakları ve kalite fonksiyonlarını ayrıntılı biçimde açıklayarak kurumsal bir yol haritası ile konuya ilgi duyan tüm kişi ve kurumlara bütünsel bir bakış açısı verilmeye çalışılmıştır.

İnsanın ve entellektüel sermayenin en önemli olgular olduğu günümüz dünyasının kavramları, sistem ve kalite yaklaşımıyla okuyucularla paylaşılmaktadır.

Kentlerin Dönüşümü

Yazar : David THORNS

Baskı Tarihi : Aralık 2004. 1. Baskı

ISBN : –

“Kentsel Dönüşüm” kitabının yazarı David Thorns, Nottingham, Exeter, ve Auckland üniversitelerinde sosyoloji konusunda ders verdikten sonra şimdilerde Yeni Zellanda’nın Canterbury Üniversitesi Sosyoloji ve Antropoloji bölümünde profesörlüğe devam etmektedir. Yazarın konut, turizm, metodoloji, ekonomide kent ve bölgelerin etkisi gibi konularda 10 kitabı bulunmaktadır. Şu anda yeniden yapılanma ve kapitalist toplumlarda değişim, ev ve yuvanın anlamı, küreselleşme gibi alanlarda çalışmaları sürmektedir.