SOYAK SİESTA YEŞİL BİNA

Soyak Siesta Blue, Şubat 2016 tarihinde LEED BD+C: New Construction v3 sertifikasını Silver seviyesinden almaya hak kazanmıştır.

Soyak Siesta Oxygen, Ağustos 2016 tarihinde LEED BD+C: New Construction v3 sertifikasını Silver seviyesinden almaya hak kazanmıştır.

Yeşil Bina Nedir?
Sürdürülebilir bina olarak da bilinen yeşil binalar, tasarımda, inşaatta, işletmede çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, enerjiyi ve suyu daha az harcayan, kaynakları ve malzemeleri daha verimli kullanan binalardır.

Neden Yeşil Bina ?
Dünyada binalar enerji tüketiminin %30’undan, elektrik tüketiminin ise %60’ından sorumludur. Benzer şekilde binalar su tüketimi ve atık üretminin de en büyük sorumlusudur. Binalar ayrıca doğal habitatlara ve dolayısıyla biyoçeşitliliğe de zarar vermektedir. Yeşil bina uygulamaları, tasarımdan itibaren inşaatın sonuna kadar hatta işletmede süresince yüksek performansıyla, binaların çevreye verdikleri negatif etkileri azaltmak ve elimine etmeye çalışır. Çevresel etkilerin azalmasına artı olarak ayrıca binada, işletme masrafları azalır, binanın değeri artar, içinde yaşayan/çalışan kişilerin sağlığı, konforu ve verimliliği artar, binanın ömrü uzar. Daha fazla bilgi için: www.usgbc.org

LEED Nedir?
Leadership in Environmental and Enerji Design (LEED®) binaların çevresel performansını değerlendiren bir derecelendirme sistemidir. K¢r amacı gütmeyen bir kuruluş olan Amerika Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından yönetilmektedir.LEED Yeşil Bina Puanlama Sistemi gönüllü, konsensüse dayalı ve stratejisini pazardan elde ettiği bilgilere ve bulgulara göre oluşturan bir sistemdir. Bu sistem halihazırda var olan ve kanıtlanmış teknolojilere dayalı olarak, bir binayı tasarımında, inşasında ve kullanım aşamasında yeşil bir bina yapacak belirli bir standart sağlayıp tüm bir binanın yaşam döngüsü boyunca ortaya koyduğu çevresel performansını değerlendirir.

LEED sisteminin değişik bina tiplerine uygun, halen yürürlükte ve geliştirilmekte olan değişik kategorileri vardır. Bunlar şöyledir;

Yeni Binalar
Çekirdek ve Kabuk
İç Mekanlar
Okullar
Varolan Binalar: Operasyon ve Bakım
Müstakil Evler
Hastane ve Klinikler
Mağazalar
Mahalleler
LEED sistemi, binaları aşağıdaki 7 alt başlık altında inceleyip değerlendirir:
Sürdürülebilir Araziler,
Su Kullanımında Etkinlik,
Enerji ve Atmosfer,
Malzeme ve Kaynaklar,
İç Yaşam Kalitesi
İnovasyon
Bölgesel Öncelik

Proje yukarıdaki alt başlıklarda topladığı puanlara göre sertifika seviyeleri şöyledir:

Sertifikalı: 40-49 puan
Gümüş: 50-59 puan
Altın: 60-79 puan
Platin: 80-110 puan