SOYAK EVOSTAR SIKÇA SORULAN SORULAR

Devir İşlemleri

 • SOYAK EVOSTAR’DA MÜŞTERİ DAİRESİNİN DEVİR İŞLEMİ İÇİN ÜCRET ÖDER Mİ?

  Kişi bankaya borçlanarak daireyi satın almış ise borcunu 3. şahsa devir yapma seçeneği bulunmamaktadır. Kişi borcunu peşin kapama yaparak dairesinin devir işlemlerini yapabilmektedir.

  SOYAK devirle ilgili herhangi bir bedel almaz. Ayrıca tapuda yasa gereği istenen bedeller (Alım-Satım Harçları vb.) müşteri tarafından ödenir. Eğer bankadan kredi kullanılmadıysa, sadece tapuda yasa gereği istenen bedeller (Alım-Satım Harçları v.b. ) müşteri tarafından ödenir.

  Bu konuda daha detaylı bilgi için kredi kullandığınız bankanın yetkilileriyle görüşmeniz gerekmektedir.

 • SOYAK EVOSTAR’DA DAİRE SAHİPLERİ DAİREYİ NASIL DEVRETMEKTEDİRLER?

  Peşin satış yapılmış müşteri Soyak Evostar’da “Devir işlemi” yapmak istediğinde,

  Tapuda devir işlemi yapıldıktan sonra, Müşteri Hizmetleri Takımı’na başvuracaktır. Diğer takımlara gelen başvurular da yine Müşteri Hizmetleri Takımına yönlendirilecektir.

  *Senetli satışlarda dairenin tapu devri senet ödemesi yapıldıktan sonra yapılacaktır.

  Müşteri Hizmetleri Takımı (MHT) başvuruyu karşılayacak, müşteriden dairenin devri nedeniyle aşağıdaki evrakları isteyecektir.

  1) Tip Dilekçe (Devreden tarafından verilecek ıslak imzalı dilekçe)

  2) Vekâlet (Devralan tarafından düzenlenecek Noter tasdikli 1 adet fotoğraflı, 2 adet fotoğrafsız vekâletname)

  3) Müşteri Bilgi Formu (Devralan müşteri tarafından doldurulacak ve imzalanacak)

  4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  5) Vatandaşlık Numarası

  6) İmza Beyanı (Noterden)

  7) İkametgâh Belgesi

  8) Tapu Belgesi Fotokopisi (Devralan adına düzenlenmiş Tapu Belgesi – devir işlemi tapuda yapılmadan önce devir başvurusu yapılmışsa, bu belgenin tapudaki devir işleminden sonra getirilmesi talep edilecektir. Ayrıca bu belgenin getirilmemesi halinde devir işleminin tamamlanamayacağı müşteriye hatırlatılacaktır.

  Müşteri yukarıda belirtilen evrakları hazırlayarak Satış Ofislerinden herhangi birine elden teslim edebilir veya Müşteri Hizmetleri Takımı’na kurye ile gönderebilir.