SOYAK EVOSTAR SIKÇA SORULAN SORULAR

Müşteri Hizmetleri

 • SÖZLEŞME TESLİMİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?

  Sözleşmenin bir kopyası, müşterimizin satış sözleşmesindeki tebligat adresine iadeli taahhütlü olarak posta ve/veya kurye vasıtası ile gönderilmektedir.  Gönderi adreste bulunanlardan herhangi birisine imza karşılığında teslim edilmektedir.
 • SOYAK EVOSTAR’DA SİTE YÖNETİMİ NASIL OLUŞTURULACAKTIR? SOYAK, SİTE YÖNETİMİNDE YER ALACAK MI?

  Soyak Evostar projesinde 1 yıl boyunca, Soyak’ın atadığı 2 kişi ve Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından atanacak 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişiden oluşan GEÇİCİ YÖNETİM   tarafından hizmet verilecektir.

  1.yılın sonunda Geçici Yönetimin sonlanmasından itibaren Soyak tarafından yapılan çağrı üzerine her bir blok, 1(bir) blok yöneticisi ve denetçisi seçecektir. Seçimlerin çağrı ve usulü, Yönetim Planında detaylı olarak açıklanmıştır.

 • SOYAK EVOSTAR SİTE YÖNETİM PLANINI GÖREBİLİR MİYİM?

  Soyak Evostar’a ait yönetim planını Küçükçekmece Tapu Dairesinden temin edebilirsiniz.
 • SOYAK EVOSTAR’DA SİTE AİDATLARI NASIL OLACAK?

  Sözleşmede belirtilen teslim tarihiyle birlikte yaşama başlayan sitede, site yönetimi tarafından belirlenmiş aidatların da konut sahipleri tarafından ödeme sorumluluğu başlamış olacaktır. Konutların teslim alınmamış olması sözleşme gereği bu yükümlülüğü ortadan kaldırmaz.

  Aidat miktarları site yönetimi oluştuktan sonra site yönetimi tarafından hazırlanan yıllık bütçenin kabul edilmesiyle belirlenir. Aidatlara dahil olan kalemlerin içeriği ve paylaşım tarzı yönetim planında yer almaktadır. Aidat miktarlarıyla ilgili duyurular site yönetimi tarafından konut sahiplerine ayrıca yapılacaktır.

 • SOYAK EVOSTAR’DA ARSA TAPUSU NE ZAMAN VERİLİR?

  Müşteri tarafından gerekli evraklar getirilip sözleşme imzalandıktan, peşinat yatırıldıktan ve konut kredisi sözleşmesi müşteri tarafından imzalandıktan sonra tapu işlemlerine başlanır ve yaklaşık 4 ay içerisinde tapu verilir. Tapu, arsa paylı kat irtifakı tapusudur. Konut sahipleri tapusunu, müşteri hizmetlerinden elden imza karşılığı teslim alabilirler.

  Senetli satışlarda ise; ilgili ödeme yapıldıktan sonra Tapu verilir.

 • SOYAK EVOSTAR PROJESİNDE KAT MÜLKİYETİ TAPUSU NE ZAMAN VERİLİR?

  İskândan sonra yapılan cins tashihi tamamlanana kadar verilen tapu “Arsa paylı kat irtifakı” tapusudur. İskân alınıp cins tashihi yapıldıktan sonra verilen tapu “Kat mülkiyeti“ tapusudur. Arsa paylı kat irtifakı tapusu daire tamamlanıp, iskân alınıp, cins tashihi işlemi yapıldıktan sonra “Kat mülkiyeti” tapusuna dönüşür.
 • TAPU ALMA AŞAMASINDA TAPU İLE İLGİLİ BİR ÖDEME VAR MI? NE KADAR?

  Satış işlemi sırasından; bağımsız bölüm bedelinin dışında kalan, alım-satım tapu harcının satış bedeli üzerinden ödenen alıcı payı ve abonelik bedelleri müşteri tarafından ödenir.

  Eğer konut kredisi kullanılmışsa ipotek tesisinde müşteriden herhangi bir bedel alınmaz. İpoteğin kaldırılmasında Tapu Dairesi tarafından istenen 2011 yılı için 11,95 TL bedel müşterilerimiz tarafından ödenecektir.

 • DAİREMİ İNŞAAT AŞAMASINDA GÖRMEK İSTİYORUM? NE YAPMALIYIM?

  Soyak’a info@soyak.com.tr veya (212) 315 51 48 numaralı faks yoluyla başvurmanız gerekmektedir. Satış sözleşmenizin 13.maddesinde bu konu tanımlanmıştır.

  (a) MADDE 13) GÜVENLİK

  Bağımsız bölümün teslim tarihinden önce satın alınması halinde, Satıcının inşaat faaliyeti devam etmekte olduğundan, Alıcı bu dönemde inşa halindeki bağımsız bölümü görmek için şantiye sahasına girmesi can ve mal güvenliği açısından yüksek risk oluşturmaktadır. Alıcı böyle bir talebi varsa bu talebini Satıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Satıcı, Alıcı’yı inşaat sahasına alıp almamakta serbesttir. Alıcı, Satıcı’nın elemanları tarafından bildirilecek güvenlik önlemlerini alarak ve onların eşliğinde ve denetiminde sahaya gireceğini, bu koşulları yerine getirmeksizin Satıcının yazılı muvafakati olmadan ve bilgisi dışında sahaya girmesi halinde meydana gelebilecek kazalarda Satıcı’nın kusurlu olmadığını ve herhangi bir şekilde zarar vukuunda Satıcıya yüklenebilecek her türlü tazmin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

  Alıcı, bu düzenlemenin kendi sağlığını ve güvenliğini koruma amacıyla yapıldığının; bunun dışında, alıcının bilgilenmesini ve inşaatın gelişimini izlemesini engelleme amacı gütmediğinin bilincindedir. Bu nedenle alıcı, kendisine düşen herhangi bir akdi veya kanunî muayene, kontrol ve inceleme yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, ileride işbu madde hükmüne istinad ederek, şantiyeye giremediğini ve gerekli incelemeyi yapamadığını ileri sürmeyecektir.

 • SOYAK EVOSTAR’DA GÜVENLİK OLACAK MI? OLACAK İSE SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

  Site yönetimine bağlı özel bir güvenlik ekibi hizmet verecektir. Ayrıca CCTV (Kapalı Devre Kamera Sistemi) destekli bir güvenlik sistemi bulunacaktır.
 • ÖNERİ VE ŞİKÂYETİMİ NASIL İLETEBİLİRİM?

  Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi Hattı 444 0 795 ‘tir.

  Tüm geribildirimlerinizi, info@soyak.com.tr adresine e-mail atabilir ya da (212) 315 51 48 numaralı faksa yazılı olarak iletebilirsiniz.

  Aynı zamanda www.soyak.com.tr web sayfasında, Müşteri Hizmetleri alanında bulunan ” Canlı Destek ” hattı aracılığı ile müşteri Temsilcilerimiz ile görüşebilirsiniz.

  Geribildirimleriniz en kısa zamanda değerlendirilip siz değerli müşterilerimize geri dönülecektir.

 • SOYAK EVOSTAR’DA DAİREMİZE PARMAKLIK TAKTIRABİLİR MİYİZ?

  Soyak Evostar projesinin görsel bütünlüğünü sağlayabilmek için parmaklık vb. eklentiler yapılamaz.
 • SOYAK EVOSTAR’DA DAİREMİZİ İŞYERİ OLARAK KULLANABİLİR MİYİZ?

  Daireler işyeri olarak kullanılamaz.
 • YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ (İSKÂN) ALIMI, CİNS TASHİHİ IŞLEMLERI NASIL VE NE KADAR ZAMANDA GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR?

  İnşaatın bitimi akabinde iskan belgesini alabilmemiz için, namınıza arsa emlak vergi beyanı değişikliği yapılarak bina emlak beyanı tanzimi ile SOYAK tarafından Küçükçekmece Belediyesi’ne verilerek beyan suret tasdiki yapılır.

  İskân alım işlemleri için; Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesinin tarafınızdan tanzimi ve fotokopisinin SOYAK’ a iletilmesi gerekmektedir.

  İskân ve Cins Tashihi işlemleri daire teslimlerinden yaklaşık 6 ay sonra tamamlanır.

 • EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMLERİ NE ZAMAN VERİLİR?

  Kat irtifakı tapusu verilen daireler;

  Gayrimenkulün kat irtifakı tapusunun adınıza çıkarılmasından sonra SOYAK tarafından ARSA EMLAK VERGİ BİLDİRİMİ adınıza tanzim edilerek KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİNE verilmektedir.

  Kat mülkiyeti tesisi;

  Kat irtifakı tapuları adınıza çıkarılmış ve arsa emlak vergi bildirimleri verilmiş olan dairelerin iskân (yapı kullanma izin belgesi) işlemleri öncesi SOYAK tarafından BİNA EMLAK VERGİ BİLDİRİMİ adınıza tanzim edilerek KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİNE verilmektedir.

 • ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN ÖDEMESİ NEREYE YAPILMAKTADIR?

  Çevre temizlik vergileri su faturalarına yansıtıldığından, vergi beyanının Belediye’ye verilmesi gerekmemektedir.
 • SOYAK EVOSTAR’DAN SATIN ALINAN DAİRE TANITIM, PROMOSYON VEYA TİCARİ ETKİNLİKLERDE KULLANILABİLİR Mİ?

  Kullanılamaz. Satış sözleşmenizin 4.maddesinin 7.bendinde bu konu tanımlanmıştır.

  4.7 Sözleşme konusu bağımsız bölüm, satıştan sonra alıcı ya da devrettiği kişiler tarafından düzenlenecek etkinliklerle piyango, çekiliş v.b yollarla ödül olarak 3. şahıslara devredilemez, proje adı olan “ Soyak Evostar” bu amaçla düzenlenen reklam, ilan v.b tanıtım etkinliklerinde kullanılamaz. Alıcının ya da bağımsız bölümü devralan 3. şahısların Soyak’ın yazılı onayı olmaksızın bu bende aykırı eylemlerinin tespiti halinde Alıcı, Satıcıya 2.maddede belirtilen bağımsız bölüm satış bedeli kadar cezai şart bedelini, yazılı talepten itibaren 7 gün içinde ödemekle yükümlüdür. Satıcı’nın manevi tazminat talep hakkı saklıdır.

 • SOYAK EVOSTAR’DA SİTE AİDATLARI NE ZAMAN BAŞLAR? ORTAK ALANLARIN BAKIMINI KİM YAPAR?

  Site aidatları, daire teslimleriyle birlikte Soyak Evostar site yönetimlerinin teşkili ve devreye girmesi ile başlar. Aidatların ne zaman yatırılacağını site yönetimleri belirler. Soyak Evostar projesi ortak alanlarının bakımı, Bahçe Dubleks Evlere tahsisli yeşil alanların bakımı site yönetimleri tarafından yapılır.
 • SOYAK KAÇ YIL TESLİM SONRASI HİZMET VERECEKTİR VE GARANTİ SÜRESİ NEDİR?

  Soyak; size teslim edilen ürünlerden garanti kapsamında olanlarına dair garanti belgelerini tarafınıza vermekte ve bu malların garanti süreleri (sadece aspiratör) bu belgelerde belirtilmektedir.

  Soyak, garanti belgesi verilmeyen mallarla ilgili olarak ise; kullanım hatasından kaynaklananlar hariç, Teslim Sonrası Müşteri Hizmetleri birimine iletilen arızaları, teslimden itibaren 2 yıl boyunca giderecek veya giderilmesini sağlayacaktır.

 • SOYAK EVOSTAR’DA KAPICI OLACAK MI?

  Soyak Evostar’da yönetim planı gereği kapıcı istihdam edilmeyecektir.
 • SOYAK EVOSTAR’DA ÇÖPLER NASIL TOPLANACAK?

  Soyak Evostar’da Site Yönetimi çöp toplama işlemi organize edecektir.
 • SOYAK EVOSTAR’DA SOSYAL TESİSLER ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

  Soyak Evostar içerisindeki sosyal tesisler site sakinlerinin kullanımı için tasarlanmış olup işletme yöntemi -ticari işletme olmamak kaydıyla- site yönetimi tarafından belirlenecektir.
 • SOYAK EVOSTAR’DA DAİRELERİMİZİN BALKONUNU KAPATABİLİR MİYİZ?

  Dairelerde mevcut balkonlar hiçbir şekilde kapatılamaz. Güvenlik amacıyla konulmuş demir korkuluklara ekleme yapılamaz. Balkonlara çamaşır asılamaz. Çiçekler ancak balkon içlerine saksı içerisinde konulabilirler. Parapetlere saksı kesinlikle konulamaz. Ayrıca balkonlara güneşlik, şemsiye, tente konulamaz.